Archivo de la categoría: Sin categoría

CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN PSICOMORFOLOGÍA FACIAL

El curso de Capacitación profesional en Morfopsicología y  Psicomorfología facial es una formación  que se centra principalmente en practicar la interpretación de las caras y, también, incluye el desarrollo de nuevos contenidos psicomorfológicos.

Una de las dificultades con las que los alumnos se encuentran es la de saber combinar los elementos de la cara y extraer la información que sobre la persona la Psicomorfología Facial y la Morfopsicología nos proporciona. Con este curso te llevarás información directa sobre qué interpretación tienen las distintas combinaciones, especialmente aquellas que parecen más controvertidas.  Por ejemplo:

 • frente  inclinada y diferenciada
 • ojos grandes, hundidos y átonos,
 • mandíbulas grandes y boca pequeña,
 • Cara Expansiva + pómulos pequeños + modelado redondeado
INICIO: 11 de enero 2020
HORARIO: lunes de 18,30 a 20h (clases quincenales)                                                                                                     
DÍAS DE CLASE: 11 y 25 de enero, 8 i 22 de febrero, 8 y 22 de marzo
PROFESORA: Esther Mellado

MÁS INFORMACIÓN

Información e Inscripciones en:   info@sicograf.es     WhatsApp: 649 006 019               Teléfono: 933 012 743

O completa el formulario.  Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu plaza.

[contact-form][contact-field label=»Nombre» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Correo electrónico» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Me interesa este curso» type=»textarea»][/contact-form]

OBJETIVOS:

 • ampliar conocimientos que nos permitan practicar el análisis de caras.
 • Apoyo en las relaciones personales: pareja, familiares, amistad….
 • Experimentar y practicar el método para realizar análisis faciales en las distintas áreas de intervención profesional.
 • Casos prácticos de autoconocimiento.
 • Consultoría en Recursos Humanos.

Aplicación en RRHH de la Grafología y Psicomorfología

En esta entrevista Sicograf-Instituto Mellado de una manera fluida, amena y clara explica ejemplos de cómo aplicar la Grafología y la Psicomorfología Facial o Morfopsicología en su actividad como responsable de RR.HH.   Utilidad y aplicación del Test grafológico, de los Informes grafológicos y de la información que sobre el candidato o colaborador aportan la Grafología y la Morfopsicología.

Si trabajas en el área de RRHH de una empresa y te interesa este tema, te animamos a descubrir nuestros servicios de grafología empresarial y morfopsicología para empresas.

O si te interesa formarte Curso de Experto en Grafología y Análisis de Firmas

Busquem parelles amb una cara semblant a la nostra.

Un estudi demostra com la similitud genètica pel que fa a la forma de la cara influeix en l’elecció de la parella.

David Bueno i Torrens és professor i investigador de genètica de la UB i divulgador de la ciència, ha publicat aquesta interessant notícia al diari Ara.   

Aquesta investigació afirma alguna de les lleis que defensem des de la Psicomorfologia Facial, per exemple que la cara la forma una estructura física genètica i després l’ambient acaba de modular la forma final del rostre.  Tal com definim a Sicograf-Institut Mellado en tots els integrants dels tres conjunts facials: Ossi, Sensitiu i Muscular.  

Aquest és l’article:

«Quan busquem l’amor, normalment ens fixem en la cara de l’altra persona, la personalitat, l’estatus social, l’alçada i la complexió i, fins i tot, el timbre de veu. Tanmateix, l’acumulació de dades genètiques permet afirmar que, en la recerca de l’amor, els gens també són importants, potser més del que ens pensem. Podria semblar una obvietat, atès que totes aquestes característiques tenen una base genètica, però el que inconscientment busquem no és una cara determinada que segueixi un patró concret de bellesa.

Segons han demostrat James Y. Zou i els seus col·laboradors de diverses universitats i centres de recerca biològica i computacional dels Estat Units i d’Israel, inconscientment busquem que els gens que intervenen a fer que la cara de l’altra sigui com és s’assemblin als nostres tant com sigui possible. Pel que fa a la cara, busquem la màxima semblança genètica. Aquests resultats, que han publicat a la revista PNAS, combinats amb altres estudis previs, ens proporcionen una imatge molt més clara de com s’estableixen les parelles humanes, i permeten treure conclusions importants en evolució i en medicina.

Els mecanismes biològics que ens porten a triar una determinada parella reproductora dins d’una població són un tema que desperta molt d’interès en diverses disciplines acadèmiques, com l’economia, la sociologia, la psicologia i, per descomptat, la genètica i la medicina. Una de les implicacions més directes és poder predir el grau d’incidència que qualsevol malaltia concreta pot tenir en les diverses poblacions humanes, ja que el contingut genètic de cadascuna pot actuar afavorint la transmissió o la manifestació de la malaltia o, alternativament, fent tot el contrari, evitant-la. Això ha fet que, amb l’adveniment de les tècniques d’anàlisi massiva de dades genòmiques, tant de seqüenciació d’ADN com biocomputacionals, el nombre d’estudis que investiguen el rerefons genètic de la tria de parella hagi crescut espectacularment.

En aquest treball, Zou i el seu equip de recerca van analitzar la similitud genètica en dues poblacions humanes concretes, la mexicana i la porto-riquenya. Primer, van analitzar la diversitat genètica d’aquestes poblacions, i van establir quin grau de similitud genètica tindrien teòricament les parelles si s’haguessin fet a l’atzar. Després van analitzar la diversitat real, agafant parelles concretes, i van veure que, en els 49 gens que intervenen en la formació de la cara, la diversitat era molt menor de l’esperada. Dit d’una altra manera, a l’hora de triar parella tendim a buscar persones amb una cara semblant a la nostra. Molt sovint, com destaquen els autors del treball, aquesta similitud no es percep a simple vista, atès que l’ambient modula la forma final del rostre. Però els gens no enganyen: la similitud genètica pel que fa a la forma de la cara era molt evident. Segons els seus càlculs, és com si tendíssim a aparellar-nos amb els nostres cosins tercers o quarts.

¿Quina lògica biològica pot tenir aquest fenomen, que els autors diuen que podria ser extrapolable a altres poblacions humanes? El primer que cal destacar és que, amb aquest procés de selecció sexual, evolutivament es tendiria cap a la consanguinitat, la qual cosa pot tenir efectes nocius en les poblacions. Tanmateix, això no succeeix, ja que, com s’havia demostrat prèviament, quan busquem parella reproductora ens sentim més atrets per persones que presenten un sistema immunitari genèticament diferent del nostre -just al contrari que amb la cara-. Aquesta percepció de les diferències genètiques pel que fa al sistema immunitari les percebem inconscientment a través de l’olor corporal.

Segons els autors, aquestes dues dades combinades permeten explicar dues coses. D’una banda, la tendència a evitar la consanguinitat pel que fa al sistema immunitari -i de passada en molts altres gens-. Això genera sistemes immunitaris més diversos i flexibles, i en conseqüència més capaços de fer front a noves malalties amb les quals no s’hagi tingut cap contacte. D’altra banda, el fet de buscar similitud genètica pel que fa als gens implicats en la forma de la cara afavoreix que els fills estiguin genèticament més protegits contra les malalties més comunes al lloc on es viu, atès que la selecció natural ja ha afavorit prèviament gens que confereixin una certa resistència en les persones d’aquella població. Segons els autors de l’estudi, és una combinació perfecta per afavorir la màxima resistència contra les malalties, que són un dels principals factors de selecció natural en l’evolució de tots els organismes.

http://www.ara.cat/suplements/ciencia/LAMOR-TAMBE-ALS-GENS_0_1790820941.html

 

[contact-form][contact-field label=’Nombre’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Correo electrónico’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Comentario’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Peritajes caligráficos y grafológicos. Pericia caligráfica

Peritajes Caligráficos y Grafológicos  se

Más de 30 años de experiencia como Peritos caligráficos y grafológicos nos avalan en el análisis de firmas, textos y documentos manuscritos.

 • Autentificación, cotejo, análisis e identificación de escrituras y firmas manuscritas en cartas, escritos, cheques,  documentos de orden civil, mercantil, familiar, etc.
  • Análisis e identificación de anónimos.
  • Contraperitajes, para negociar, apoyar o defenderse de una demanda.
 • También puede solicitarse un informe previo para valorar la viabilidad y alcance del peritaje.                                                         
 •  Completa el formulario y confidencialmente nos pondremos en contacto contigo
 • [contact-form][contact-field label=»Nombre» type=»name» required=»true» /][contact-field label=»Correo electrónico» type=»email» required=»true» /][contact-field label=»Web» type=»url» /][contact-field label=»Mensaje» type=»textarea» /][/contact-form]

 

Y un capítulo de nuestra historia ilustrada, desde 1981 ha cambiado la imagen, la forma de escribir… y seguimos proyectando en nuestro grafismo y firmas nuestra marca e identidad personal….

Quienes somos historia

 

CURSO DE GRAFOLOGÍA octubre’18

DURACIÓN: Del 4 de octubre al 20 de diciembre de 2018            Horario: jueves de 19 a 20,30h

PROGRAMA del Curso de Grafología

Primera ley Grafológica: Ambiente gráfico y dinámica psicológica.
Segunda ley: Modalidad del trazo,
– Escrituras curvas: extroversión, sentimiento y adaptación.
– Escrituras rectas: introversión, racionalidad y agresividad.
Tercera ley: El Simbolismo del Espacio y las Zonas de la escritura.
– Área de las compensaciones y motivaciones.
– Área de la actividad mental y estilo de pensamiento: inteligencia,  Imaginación, intuición, etc.
– Área de las energías instintivas y sensuales.
El Informe Grafológico y sus aplicaciones profesionales.

Más información e inscripciones en:

Sicograf-Institut Mellado
c/ Girona, 51 1r 2a Barcelona
Tel. 933012743
e-mail: info@sicograf.es
www.sicograf.es

Cursos de Grafología y Psicomorfología Facial octubre 2018

Sicograf-Instituto Mellado,  des de 1981 es pionero en el desarrollo profesional y en la formación de particulares y profesionales de la Psicología de la Cara (Morfopsicología)Grafología y  Peritaje Grafopsicológico.

Formado por uequipo docente de reconocida trayectoria profesional.

 • CURSOS DE GRAFOLOGÍA
  • En el grafismo de la Escritura, Firmas y Rúbricas dibujamos lo que somos y lo que queremos ser. Nos permite conocer a la persona que ha escrito o firmado y comprender la motivación de sus conductas, reacciones, sentimientos….

CURSOS DE PSICOLOGÍA DE LA CARA/  Morfopsicología

 • La Psicomorfología Facial es un sistema de análisis que estudia las relaciones físicas de la Cara y la individualidad psicológica. Estudia y describe la personalidad mediante el análisis facial.

descárgate nuestro programa de cursos   https://www.sicograf.es/cursos/cursos_18-19_sicograf_ok.pdf

Ofrecemos Cursos abiertos acreditados y Titulaciones profesionales.

 • Diploma Profesional de Especialista en Grafología. expedido por Sicograf-IM
 • Diploma Profesional de Especialista en Psicomorfología Facial.
 • Diploma ProfesionalEuropeo en Psicomorfología, certificado por el Collège Europeen de Psychomorfologues professionnelles.

[contact-form][contact-field label=»Nombre» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Correo electrónico» type=»email» required=»1″][/contact-form]

Acreditación profesional europea en Psicomorfología

Los resultados del examen para la obtención de la Acreditación Profesional Europea en Psicomorfología realizada el 26 de mayo en SICOGRAF Institut Mellado – Grafologia I Psicomorfologia, #morfopsicologia representante en el estado español del CEPMP, se han comunicado de forma individual a cada alumno mediante un correo electrónico.
El Collège Européen des Psycho-morphologues professionnels es un Sindicato Profesional Reconocido (EPU) por el Consejo de Estado
CEPMP #psicomorfologia

Psicomorfología Morfopsicología
Psicomorfología
Morfopsicología

http://www.cepmp.org/

Diploma Europeo de competencia en Psicomorfología, Morfopsicología

SESION DE EXAMEN 2018  Psicomorfología, Morfopsicología

Como ya adelantamos en una comunicación previa,  confirmamos que se realizará en Barcelona el examen para la obtención del Diploma EUROPEEN DE COMPETENCE EN PSYCHO-MORPHOLOGIE otorgado por el Collège Européen de Psichomorphologues Professionnels (C.E.PM.P)

La obtención del Diploma permite ingresar en el C.E.PM.P,  lo que supone un aval académico y reconocimiento profesional.

Como representantes del Colegio Europeo en nuestro país, el examen se realizará en las instalaciones de SICOGRAF-INSTITUT MELLADO  el sábado 26 de mayo de 10 a 13h

Calendario
Viernes 4 de mayo:   fecha límite de inscripción al examen.         Sábado 26 de mayo:  día de realización del examen de 10 a 13h Viernes 15 de junio: fecha límite de comunicación de los resultados del examen.

sesiones preparatorias                                                                                                En las semanas previas al examen propondremos sesiones, de asistencia optativa,  en las que realizaremos  prácticas de  Análisis Psicomorfológicos para que los interesados en el examen puedan preparar las pruebas.

Requisitos para presentarse al examen
Diplomados en Psicomorfología por Sicograf-Instituto Mellado.
Diplomados en Morfopsicología  por l’Associació Catalana de Morfo-grafologia.
Diplomados en el Post-grado de Psicomorfología Facial por la Universitat de Girona y Sicograf-Instituto Mellado.
Alumnos no diplomados que hayan realizado la formación en Psicomorfología y que superen el curso de preparación al examen.       Derechos de Examen: 150 euros

Estructura del examen
Constará de una:

 • parte teórica para valorar la capacidad de observación rigurosa y metódica de un rostro.
 • Y  una parte práctica para valorar la capacidad producir una interpretación psicológica coherente de los integrantes del rostro y ser capaz de elaborar un breve informe de personalidad.

Inscripciones
La fecha límite de inscripción al examen es el 4 de mayo de 2018.

Para inscribirte tienes dos opciones:

1.- escribirnos a  info@sicograf.es

2.- O inscribirte en el siguiente formulario on-line:  formulario de inscripción

 

Las Firmas de los candidatos, según la grafología

las Firmas de los candidatos del 21D,  Según la Grafología.

Si tu empresa o departamento necesitara un nuevo líder… Es interesante observar las firmas de los candidatos, nos proporcionan un mejor conocimiento de la persona que hay detrás del personaje. Espero que nos ayude a reflexionar. Como siempre en TV tenemos poco tiempo para analizar y profundizar en la Grafología. Escríbeme si estás interesado en saber un poco más…. info@sicograf.es

http://<iframe src=»http://www.ccma.cat/video/embed/5708222″ allowfullscreen scrolling=»no» frameborder=»0″ width=»500px» height=»281px»></iframe>

 

Psicomorfología: Ojos, Nariz y Boca = Talentos + Emociones+ Iniciativa/creatividad

ojos-nariz-y-boca
psicomorfología comunicación no verbal

En el estudio de una cara por la Psicomorfología y morfopsicología, cada Sentido nos informa de los talentos, emociones y creatividad/iniciativa  con los que desarrollamos nuestras relaciones personales, afectivas y profesionales.

Es un curso abierto que no precisa conocimientos previos en morfopsicología.

Duración: del 4 de octubre al 20 diciembre 2016                               Horario: martes de 19 a 20,30h                                                                            Profesor: Deogracias Mellado

Consulta el programa en:                      http://sicograf.es/es/formacion/programa-formativo/programa-psicomorfologia-04-cas/

 [contact-form to=’info@sicograf.es’ subject=’hemos recibido tu solicitud de información. ‘][contact-field label=’Nombre’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Correo electrónico’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Quiero inscribirme a este curso’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Sicograf-Institut Mellado,
c/ Girona, 51 1r 2a de Barcelona
Tel. 933012743  ó por  e-mail: info@sicograf.es
www.sicograf.es

 Psicomorfología y Grafología en Barcelona