CURS PER A LA IDENTIFICACIÓ RÀPIDA DEL PERFIL DE PERSONALITAT I TENDÈNCIES DE CONDUCTA.
És necessari haver realitzat el Curs de Nivell I
DATES DEL CURS

Dies de classe: 13 i 27 de gener, 10 i 24 de febrer de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Horari: divendres de 18h a 20h
Formadora: Esther Mellado

INFORMA’T
TEMARI

1• Estudi del tipus de perfils facials:
– Perfil còncau, Psicologia en Projecció: comunicació impulsiva i centrada en el “Jo”.
– Perfil vertical, Psicologia en Contenció: comunicació racional i selectiva.
– Perfil convex, Tipus Mixtos.
2.- Definició i pràctica de cada tipus de personalitat:
– Expansió + Contenció = Força, voluntat i organització.
– Expansió + Projecció = Passió i esperit emprenedor.
– Replegament + Contenció = Intel·ligència i sensibilitat.
– Replegament + Projecció = Sociabilitat i canvi.
3.- Definició i pràctica dels tipus intermedis.
4.- Casos pràctics.

 

Información e inscripciones en:

Sicograf-Instituto Mellado

C/ Girona, 51 1r 2a – 08009 Barcelona

info@sicograf.es